Aneu al contingut principal

La Galeria. Batlle Argimon

Nota legal

Aquesta aplicació i tots els seus subdominis corresponen a Batlle Argimon, SL (Registre Mercantil de Barcelona Volum 29911, Foli 86, Full 165195, Inscripció 1).

Nom: Batlle Argimon, S.L.
Domicili social: Sant Jordi, 14 - 08172 Sant Cugat del Vallès
CIF: B61403093
Contacte: info@batlleargimon.com

Condicions d'utilització

El lloc web de La GaLeRia té per objectiu donar a conèixer la naturalesa de La GaLeRia, les activitats que realitza així com els serveis que dóna al públic en general.

La GaLeRia es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions de la informació continguda al seu lloc web o en la configuració i presentació d'aquest.

Accedint a aquest lloc web s'accepta que La GaLeRia no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi de l'accés o ús de la informació d'aquest lloc web.

El Copyright del material contingut en aquest lloc web és propietat de La GaLeRia, excepte les imatges de les obres d'art, el Copyright de les quals correspon a cada artista. L'accés a qualsevol tipus de contingut del lloc web de La GaLeRia no implica cap llicència per a la seva reproducció i/o distribució i no està permès fer-ho sense el previ consentiment de La GaLeRia.

Les eventuals referències que es facin en el lloc web de La GaLeRia a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació fent servir la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, etc., que siguin titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanació per part de La GaLeRia.

El fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials que s'hi contenen implica que vostè ha llegit i acceptat, sense cap reserva, aquestes condicions. En algun cas, la utilització d'algun dels espais o serveis continguts en aquest lloc web pot estar subjecta a condicions particulars d'utilització. Llegiu atentament aquestes condicions. La utilització d'aquests serveis significarà l'acceptació de les condicions particulars que els siguin aplicables.

amunt